Råttor!

13 oktober 2013 Yvonne Westermark

Anticimex har nu lagt ut mer råttgift, allt för att försöka minska antalet råttor. En annan aktivitet är att  vi kommer klippa ner buskar som står närmast husen för att råttorna inte ska kunna gömma sig där. Vi vill återigen vädja till alla att inte lägga ut mat till fåglarna, inte heller hänga mat i buskarna. Råttor är duktiga på att klättra, tänk på det.