Problem med fönsterbleck

11 februari 2013 Sten Bengtsson

Dom små plåtarna under våra fönster är i en del fall så monterade att de riskerar att falla ner. Vår fasadentreprenör önskar därför snarast komma in i samtliga lägenheter för att åtgärda detta. Arbetet utförs vid ett besök och tar ca. 15 minuter. I första hand kommer detta att samordnas med rensningen av våra ventilationskanaler och efterföljande OVK-besiktning. Då det här rör sig om en säkerhetsåtgärd kommer i en del fall inte detta att kunna samordnas och ni får i så fall en separat avisering från Veckholms Plåt AB. Arbetena kommer att påbörjas omgående.