Presentation från medlemsmöte

18 november 2012 Gustav Casselbrant

Ned finner ni den presentation som föredrogs under medlemsmötet för Brf City den 15:e november.

Presentation medlemsmöte 2012

Viktiga punkter under mötet var

  1. Uppdatering om fönster- & fasadprojektet
  2. Balkongbesiktningar och framtida upprustning
  3. Fritidsaktiviteter idag och inför framtiden
  4. Matavfallshantering satsning från kommunen med Brf City
  5. Svar på motionerna 1 & 3 från tidigare föreningsstämma
  6. Ekonomi och budget för 2012/2013 med avgiftshöjning om 5%