Föreningen har god ekonomi och god likviditet. Mycket positivt är att våra uppvärmningskostnader har blivit lägre än budgeterat. 

Nu är det klart med uthyrning av lokalerna i nr 12 och nr 14. Därmed är alla våra lokaler uthyrda.

Garden by Anna har bokat in ett antal möten under våren med styrelsen för att senast i juni presentera en övergripande plan för trädgården. 

Balkongprojektet är nu inne i en upphandlingsfas, förfrågningsunderlag är utsänt till flera olika aktörer. Förhoppningen är att få två alternativ klara till årsstämman för beslut.  

Det har förekommit klagomål på vårt övernattningsrum.  Vi vill informera om att standarden är av typ vandrarhem och inte avsett för boende utan endast övernattning.

Beträffande de digitalboxar som inte är hämtade (ca 200 st) kommer vi informera om att fram till 31/5 2014 kan dessa hämtas hos Svefab, därefter debiteras SEK 100/mån i administrativ avgift. Alla lägenheter SKA ha en box vare sig man vill eller ej.

 

Fyra inkomna motioner

16 mars 2014
Birgitta Ljungström

Det har inkommit fyra motioner till styrelsen som ska behandlas på årsstämman. Motioner och yttrande från styrelsen finns att läsa på hemsidan, klicka här. Alla dokument som hör till årsstämman kommer att läggas upp under rubriken "Föreningen", sedan "Föreningsstämma" och längst ner på sidan finner du dokumenten.    

Konstaterades att föreningens ekonomi är god och att vi har en god likviditet. Budgeten har reviderats och en ny har presenterats, styrelsen beslöt att godkänna densamma .

Det kommer köpas in skyltar, dels ska de stå tydligt att våra miljöstationer tillhör Brf City, dels skyltar som säger att matning av fåglar är förbjudet.

Ny belysning med högre ljusstyrka, energisnålare och längre livslängd vid parkeringen är beställd
(i skrivande stund är detta även åtgärdat).

Låsen på våra portar behöver moderniseras, det är svårt att få fram reservdelar. Styrelsen beslutade att Svefab tar fram alternativ.

Öppettider hos förvaltningen i påsk.  Stängt den 17/4, skärtorsdag . Öppet istället tisdag 22/4 och sedan torsdag 24/4 som vanligt.

Fyra motioner har inkommit, styrelsen har berett samtliga och skrivit yttranden. Vill du ta del av alla motionerna och styrelsens yttranden, gå in på hemsidan, fliken ”Föreningen” därefter ”Föreningsstämma” och längts ner finner du alla dokument.

Garden by Anna har presenterat en sammanställning av trädgårdsenkäten, den ligger nu till grund för nästa steg i arbetat med att ta fram en långsiktig och övergripande plan.

Balkongprojektet, utbyggnad inte möjlig. Två alternativ återstår att ta beslut om, endast renovering, alt. renovering och inglasning av samtliga. Beslut kommer troligen tas på årsstämman.

Permobilgarage, styrelsen beslutade att inte upplåta mer mark för uppställning av permobiler.

Registreringsskyltar

3 mars 2014

Det har kommit till vår kännedom att det under den senaste tiden stulits ett antal registreringsskyltar i vårt område. Om ni drabbas se till att polisanmäl händelsen och ni får gärna informera oss i styrelsen.

Tack till er som deltog!

1 februari 2014

Ett stort tack till er som deltog i vår trädgårdsenkät. Vi fick in drygt 200 svar. Många intressanta synpunkter och tips. Nu kommer dessa att sammanställas och ligga till grund för det fortsatta arbetet.

CA-moduler

21 januari 2014

Brf City har fått ett antal CA-moduler från Canal Digital, vilket gör att ni som sedan tidigare har en CA-modul nu kan komma för att byta den. Ni måste ha den gamla modulen med er samt att ni måste ha hämtat ut er digitalbox (den hör till lägenheten) innan ni kan få en ny modul. OBS! Det finns ingen installationshjälp när det gäller dessa och ni får kontakta Canal Digital för omprogrammering av korten.Byte kan ske under ordinarie öppettider på förvaltningskontoret.

Sluta mata råttorna!

21 januari 2014

Vi ber alla att sluta lägga ut mat till fåglarna det är detsamma som att mata alla råttor som bor i vårt område. På ett par ställen läggs det ut mat, men det finns även de som kastar ut mat från balkong och fönster, vi vädjar sluta med detta.

Styrelsemöte 21 jan

6 januari 2014

Årets första styrelsemöte äger rum tis 21 jan kl 19.00 Våra medlemmar är välkomna att träffa representanter från styrelsen mellan kl 18.00-18.45. Vi håller till på Näsbydalsvägen 21/Kvartersgården.

 

Gott Nytt År!

31 december 2013

Vi tillönskar alla våra medlemmar ett riktigt Gott Nytt År!

Brf City´s Styrelse

Vi hoppas att så många som möjligt fyller i enkäten avseende det kommande arbetet med vår trådgård/park. Tack för ditt intresse och engagemang, det hjälper oss mycket. Klicka på länken så kommer du vidare.

Här fyller du i enkäten