Skärtorsdag stängt!

30 mars 2015

På Skärtorsdag är förvaltningskontoret stängt. Skulle något akut hända kan du alltid kontakta SVEFAB på  telefon 020-544 022.

Det är inte tillåtet att ställa något i trapphusen av brandsäkerhetsskäl. För er som ställt cyklar 
där vill vi informera att de kommer ställas ut i cykelställen utanför husen, för er som har barnvagnar kommer de att ställas i cykelrummen. Lådor, mattor, soppåsar mm ber vi omgående ta bort.

Valberedningen

8 mars 2015

Bli medlem i vår styrelse! 

Är du intressera av vad som händer här i Brf City Näsbydal, eller känner du till någon som är det?
Att visa intresse är att bry sig om.Vi behöver kunskap, engagemang och någon som kan tänka sig att lägga en del av sin tid på vår närmiljö, Brf City.Våra bostäder och vår fina miljö behöver kontinuerlig omsorg för att behålla eller stiga i värde och självklart ska alla trivas här hemma i Näsbydal. Arbetet i styrelsen är mycket spännande och ger dig möjlighet att påverka ditt boende.

Vill du veta mer kontakta Claes Jilert (sammankallande)
claes.jilert@brfcity.se alt. tel. 070-954 62 74

 

 


 

 

 

 

 

 

 

.

Ny konstituering av styrelsen
Beslut:Styrelsen beslutar att till ordförande utse Sten Bengtsson och till vice ordförande Torkel Hardenfalk fram till årsstämman.

Ekonomigruppen
Föreningen har fortsatt en god ekonomi. 

Förvaltningsrapporten
OVK
Mikael Jouper informerade om att det är 30 st. lägenheter som vi inte fått tillgång till för OVK. Brev kommer att sända ut till dessa omgående. Det är 10 st. lägenheter som har byggt för ventilationen på ett sådant sätt att det måste åtgärdas, flera av dem kräver stora insatser. De berörda kommer att få ett brev med information och en deadline när det ska vara klart. 

Belysning tvättstugor
Det har uppmärksammats att medlemmarna inte släcker i våra tvättstugor, vilket gör att det lyser hela natten helt i onödan.

Balkongprojektet
Sten informerade om att projektet löper på enligt plan och att mätningen av alla balkongerna påbörjats. 2015-03-11 åker projektgruppen till Växjö för att se på den uppbyggda modulen, därefter kommer till Näsbydal för allmänt beskådande.

 PC City
Torkel visade schematiskt förslaget till den nya ledningsdragningen och informerade om att en ledningsansökan kommer att lämnas in till lantmäteriet i kommunen.

Informationsgruppen
Informationsskärmarna
Yvonne informerade om att nya skärmar och programvara har köpts in, leverantör är PLAYipp AB. 

Hemsida
Arbetet med hemsidans design och struktur löper på.

Fritidsgruppen
Kvartersgården kommer att målas om under den tid den är stängd. Det kommer även göras en inventering i köket i Kvartersgården samt se till att komplettera det som saknas och märka upp alla hyllor med antal glas, tallrikar mm.

Samhällskontaktgruppen
Mikael Björn rapporterade att vi fått svar på våra synpunkter avseende Trafikplats Roslags-Näsby, svaret var att kommunen inte tar någon punkt i beaktande!

Inkomna motioner
Det har inkommit tre motioner till styrelsen. Motionerna och styrelsens svar finns på hemsidan.

Arbetsgrupp stadgar
En översyn av våra stadgar ska göras, tidigare utsända förslag på stadgar från HSB samt våra egna kommer att jämkas samman.

Nytt datum för styrelsemötet i maj
Styrelsemötet den 12 maj är flyttat till måndagen den 19 maj.

 

Inkomna motioner

22 februari 2015

Det har inkommit tre motioner till styrelsen. Motioner och svar finner ni i nedanstående filer.

Motion nr 1

Svar motion nr 1

Motion nr 2

Motion nr 3

Svar motion nr 2 och nr 3

Rökning på balkongen

17 februari 2015

Det är tillåtet att röka på sin balkong, men det innebär inte att det är tillåtet att stå och aska över balkongräcket eller slänga fimpar. Vi har ett antal medlemmar som regelbundet får aska och fimpar på sina balkonger, det är inte trevligt och kan utgöra en branrisk. Vi vädjar till er alla rök med förstånd och visa respekt för dina grannar.

Styrelsen

Nya informationsskärmar

17 februari 2015

Nu har alla hus fått nya informationsskärmar, vilket vi hoppas att ni sett. Ny design och nytt upplägg allt för att förenkla så mycket som möjligt för er. Arbetet med hemsidan pågår för fullt och även den kommer få nytt utseende, ny struktur och nya funktioner. 

Belysningen i tvättstugorna

17 februari 2015

Vi har under en längre tid uppmärksammat att den som tvättat inte alltid släcker efter sig, därför ber vi er alla att hjälpas åt med det. Detta är ett sätt att spara på energi och pengar.

Tack för hjälpen hälsar Styrelsen!

Ekonomi
Föreningen har en god ekonomi och det finns inget som i dagsläget tyder på några förändringar av våra avgifter.

Informationsgruppen
Då det varit tekniska problem med våra skärmar under en tid, i dagsläget är det fyra som inte fungerar, har styrelsen beslutat att införskaffa nya. Detta arbete ska påbörjas omgående då våra skärma är en mycket viktig länk i informationen till alla medlemmar.     

Byggruppen
Balco (vår leverantör av balkonger) har nu påbörjat arbetet med att bygga en prototyp samt att färdigställa alla handlingar för bygglov, dessa aktiviteter sker parallellt. Nästa steg är att godkänna prototypen som därefter flyttas till Näsbydal för allmän beskådan. Mellan den 10 och 12 februari kommer Balco till Näsbydal för att mäta alla balkonger, information till samtliga kommer att skickas ut.

Trädgårdsgruppen
Uppföljningsmöte har varit med Eko Mark & Miljö samt med Håkan Blank som är parkchef i Täby kommun. Det är viktigt att en promemoria som kommunen sammanställt följs upp.

Fritidsgruppen
Under de senaste uthyrningarna av Kvartersgården har det varit stora problem med både ordning, städning och att man slagit sönder glas och porslin. Med anledning av det och att lokalen behöver en allmän sanering, storstädning, kommer ett antal åtgärder att vidtagas. nedan.

- Styrelsen beslutar att göra en ”time out” under ca 4-8 veckor för rengöring, uppfräschning, stängningen börjar 2015-03-23.
Styrelsen beslutar att inköp av nya möbler ska göras.
- Styrelsen beslutar att ny diskmaskin och nytt kylskåp köps in.
Styrelsen beslutar att det endast ska vara möjligt att göra en helgbokning. Kostnaden för denna är 1500 SEK. SVEFAB gör en översyn av lokalen på varje måndag morgon. Vanlig bokning vardagar kostar som tidigare 500 SEK.          

 

 

Sopor i trapphuset

28 januari 2015

På förekommen anledning vill vi på nytt tala om att det inte är tillåtet att ställ ut sin soppåse i trapphuset (inget annat skräp heller). Till dig som ställer den utanför din ytterdörr i väntan på att du ska gå ut, ber vi att du ska sluta med det. Vi ska alla trivas i husen och att ha soppåsar som luktar illa och ser skräpigt ut är inte en bra trivselfaktor.