Vinstkorgen!

14 juni 2013

Alla umgås......

14 juni 2013

Kompostavfall

12 juni 2013

Under vecka 24 kommer samtliga behållare att rengöras ordentligt och därefter kommer behållarna anpassas för det nya kompostavfallet. Under veckan 19-23/8 startar sorteringen av kompostavfall. Mer information kommer, kommunen kommer och delar ut påsar och allt som behövs för hanteringen. Det kommer finnas personal på plats vid ett antal tillfällen för att hjälpa alla till rätta. Sorteringen är frivillig men vi hoppas naturligtvis att alla ansluter sig.

Grillning i parken

12 juni 2013

Visst njuter vi alla av att sommaren äntligen kommit och att vi kan vara ute. Att grilla är en av sommarens stora begivenheter, men ibland ska man tänka på var man ställer sin grill. Engångsgrillar får inte stå på gräsmattan av två skäl, dels blir gräset förstört dels är det en brandrisk. Använd gärna de gillar som finns eller den plats som är avsedd för grillning. Smaklig måltid!

Tack Magnus Holm!

11 juni 2013

En av våra allra trognaste och mest hängivna medlemmar i Brf City Näsbydal, Magnus Holm,har nu i maj för alltid lämnat sin post. Magnus var vår förenings ordförande under en händelserik tid under 80-, 90- och en bit in på 2000-talet. Hans ordförandetid omfattade hela 27 år.

Magnus Holm föddes 1929 i Västra Nyland på finska fastlandet nära Åland. Han flyttade till Sverige 1954 och började omväxlande arbeta och studera inom arkitektområdet. Han träffade också sin blivande livskamrat Gull-Britt och tillsammans med henne flyttade han 1960 in i nybyggd lägenhet i Näsbydal, till det hus som Magnus varit med och ritat.

Under Magnus tid i City-styrelsen genomfördes många genomgripande byggnads- och renoveringsprojekt. Mest remarkabelt var stambyten och ombyggnad av badrummen i samtliga hus, ett helt igenom lyckat projekt.

Vi i Näsbydal vill till Magnus Holm framföra ETT STORT TACK !

 Förmedlat av

 Sten Bengtsson                                        Björn Eklöf 

Vi har ett mycket fint mopedförråd som tyvärr inte används, därför erbjuder vi nu MC-förare att hyra plats där. Kostnaden är 1.200:-/år. Är du intresserad kontakta Marie på Svefab.

Nationaldagen

4 juni 2013

Vi hoppas alla får en trevlig nationaldag och att vädret blir soligt och fint. Ni har väl sett att Näsbydalskamraterna har ett arrangemang i parken.

Styrelsen önskar er alla en trevlig dag.

Sammanfattning av styrelsemöte 2013-05-14

• Sedvanlig information om ekonomi och medlemsärenden.
• Styrelsens arbetsgrupper fastslogs.
Ekonomi: Sten och Gary
Fritid: Peter (kontaktperson NDK), Sophia och Gunilla
Husunderhåll: Sten, Peter, Reine och Gary
Information: Yvonne, Mikael, Sophia (Sten)                           
Panncentralen: Sten, Torkel och Gilbert
Samhällskontakt: Mikael, Sophia, Gunilla och Gary
Trädgårdsgruppen: Reine, Peter, Gunilla och Yvonne
Projektgruppen: Sten, Mikael och Reine

• Arbetet med förråden pågår för fullt.

• Boulebanan har fått nytt grus.

• Justering av ventilationskanalerna har påbörjats, beräknas vara helt klart under september.

• Råttproblemet, Anticimex har placerat ut ett antal specialfällor. Info om detta i samtliga kanaler, tänk på barn, hundar och katter.

• Siemens arbetar med att identifiera samtliga ändkretsar för brandlarmen, då det inte har gått att få fram dessa vid tidigare genomgång. När detta är klart uppdateras det brandschema som finns.

• Städning; med hopp om att det ska bli bättre sker nu täta avstämningar.

• Flaggningen i parken sköts av Larmassistans.

• Miljöstationen/avfallshanteringen. Vi väntar på att få rengöring av samtliga behållare samt att ett en av dem anpassas till hanteringen av matavfall.

Nästa styrelsemöte äger rum 11 juni kl 19.00 i Kvartersgården. Mellan 18.00 och 18:45 ärmedlemmar välkomna att ställa frågor.

OBS! Nästa grovsophämtning måndag 3 juni kl 17.00 – 20.00

Grovsopor 3 juni

30 maj 2013

Nu är det dags igen för grovsopor. Måndag 3 juni kl 17-20 går det bra att lämna sopor till Sita, det finns alltid personal på plats som hjälper till.

Husbesiktning

30 maj 2013
Mikael Jouper

Den årliga fastighetsbesiktningen genomfördes fredagen den 24 maj. Närvarande från styrelsen var Sten Bengtsson, Peter Lundqvist och Gary Park från husunderhållsgruppen samt Mikael Jouper och Lars Hoogeveen från Svefab. Samtliga hus besiktigades från tak, hiss- och fläktrum högst upp via våningsplanen och ned till entréplanet med tvättstugor och undercentraler. Allt befanns vara i gott skick och underhålls enligt plan.