Det är ca 200 medlemmar som fortfarande inte hämtat sina digitalboxar. Alla lägenheter ska ha en box, vare sig man vill eller inte och den ska förvaras i lägenheten. De som inte senast 31/5 2014 har hämtat sin box kommer att debiteras en administrativ avgift på 100 SEK/månad. Boxarna finns att hämta på förvaltningskontoret under ordinarie öppettider.