Påminnelse angående e-post via Blixtvik

16 augusti 2012 Gustav Casselbrant

Från styrelsens sida vill vi påminna alla er som har kvar e-post från blixtvik om att denna kommer sluta fungera. Blixtvik har varit tillmötesgående nog att förlänga slutdatum till 2012-12-01. De som fortfarande har kvar e-post från Blixtvik rekomenderas dock att bytta ut denna snarast. Detta kan göras dels med Ownits e-post som ni beställer via deras kundportal, där kan ni bland annat få e-post adresser med ändelsen @nasbydal.se. 

Ett bra alternativ är annars att registrera en e-post via G-mail eller Hotmail.