Vi vill påminna er om att det kommer ske en lagstadgad OVK-besiktning och injustering på Näsbydalsvägen 14. Tidsplanen  är enligt följande: 

Etapp 1

Måndagen den 14:e maj våningsplan 15-13tr.
Onsdagen den 15:e maj våningsplan 13-11tr.

Etapp 2     

Måndagen den 21:a maj  våningsplan 11-8 tr.
Tisdagen den 22:a maj  våningsplan 8-6 tr.
Onsdagen den 23:e maj  våningsplan 5-3 tr.
Torsdagen den 24:e maj  våningsplan 3-1. tr.

Besiktningsmannen måste ha tillgång till alla lägenheter samtidigt. Vi ber er därför att ta bort eventuella ”hinder” såsom kläder torkställ etc. framför frånluftsdonen (utsug) i badrum, kök, wc och i rum där utsug finns samt vid uteluftsventiler vid fönstren.

Kan ni inte närvara vid arbetena så kan ni lämna märkta nycklar till besiktningsmannen mellan kl. 7:45-8:00 vid porten, alternativt lägga märkta nycklar i Svefabs brevlåda på Näsbydalsvägen 2, eller lämna till någon granne.Vid avslutat arbete lägger vi nycklarna i er brevlåda. Vid frågor är ni välkomna att ringa: 

Klimatutveckling i Stockholm AB
Endre Róna,
tel. 070 77 33 209

Brf Citys representant:
Benny Billfors,
hem: 08 510 502 82,
mob: 070 183 27 19 

Förvaltaren SVEFAB:
Lars Hoogeveen,
tel. 020 544022