Ny styrelse

20 maj 2013 Yvonne Westermark

På föreningens ordinarie årsstämma den 25 april valdes en ny styrelse för verksamhetsåret 2013 / 2014. Fyra ledamöter från den gamla styrelsen kvarstår men hela fyra är nyvalda och håller nu på att sätta sig in i sina uppgifter. Styrelsens uppgift är att förvalta, underhålla och om möjligt förädla våra gemensamma tillgångar. Till sin hjälp har den vårt förvaltningsbolag Svefab. Verksamhetsårets första ordinarie styrelsemöte avhölls den 14 maj och nästa är inbokat till den 11 juni. Som vanligt är du välkommen att träffa styrelsen på Kvartersgården mellan kl.: 18:00 och 18:45 de dagar som den träffas.

Från vänster på bilden: Gunilla Schödin, Sten Bengtsson, Gary Park, Mikael Björn, Yvonne Westermark, Peter Lundqvist, Sophia Friberg och Reine Jonsson.