Nu kommer våren till Näsbydal

27 mars 2013 Sten Bengtsson
Birgitta Ljungström

Efter en lång, kall och mörk vinter ser vi nu fram emot vår och sommar. Vi har sedan årsskiftet fått en ny entreprenör, med delvis samma personal som tidigare, till att sköta om vår trädgård. Dom heter Ekomiljö & Mark i Stockholm AB och vi i styrelsen hoppas att de skall kunna ta sig an våra parkytor på ett bättre och mer professionellt sätt än den tidigare.

Vårt nya mopedgarage som ligger mellan hus 6 och 8 står nu färdigt och har plats för ca. 10 mopeder. Som alla vet får inte mopeder och motorfordon förvaras i våra källarutrymmen eller cykelrum då de där utgör en brandfara. Platserna uthyrs på årsbasis. 

Fönsterprojektet går nu med en del efterjusteringar in i sin slutfas. De sista vindsfönstren monteras nu i mars. För att optimera inomhusklimatet i våra lägenheter pågår nu en rensning av våra ventilationskanaler och en efterföljande OVK besiktning. I samband med denna kommer våra ventilationsdorn att trimmas in vilket torde leda till en mätbar energibesparing.

Den 25 april, på önskemål från många boende, något tidigare än vad vi vant oss vid avhålles vårt årsmöte i Grindtorpskyrkan. I en bostadsrättsförening utgör årsmötet det högsta beslutande organet och alla är välkomna att yttra sig och ställa frågor! Nytt från i år är att redan nu kan du finna motionerna till mötet, samt styrelsens yttranden till dessa, på vår hemsida. 

På årsmötet kommer även representanter från Täby Kommun samt Sita, kommunens renhållningsentreprenör, att informera om införandet av källsortering av matavfall. Styrelsen har beslutat att vi i överensstämmelse med vår miljöpolicy skall bejaka detta projekt. 

Väl mött på årsstämman den 25 april och med vårhälsningar från: Sten Bengtsson