Nedfartsrampen: Nu snart färdig

16 oktober 2012 Björn Eklöf
Birgitta Ljungström

Som vi sett har trafiken på nedfartsrampen kommit igång. Det har blivit något av en mjukstart eftersom besöksmålen i Täby Centrum ännu inte är helt klara.

• Trafiken på rampen kommer att bli hårdare än vad vi ser nu eftersom Centrum ännu är långtifrån färdigbyggt. Det berättar stadsbyggnadsnämndens ordförande Erik Andersson vid ett möte för presentation av Galoppfältets framtida utbyggnad. Än så länge har ju ingenting av Centrums nya bostadsproduktion blivit klar. 

• Från Brf Citys sida är vi väl ännu förvånansvärt nöjda med hur rampen har blivit. Men några justeringar bör göras. Det nya bullerplanket skymmer en del farlig påfartstrafik. Det bör justeras. Planket bör också kunna bli vackrare och kombineras med lite trevlig växtlighet. Detta framhåller nye sammankallanden i Citys ”Arbetsgrupp för samhällskontakt”, Gustaf Norström.