Motioner

19 december 2012 Gustaf Norström

Som nämndes på medlemsmötet så har styrelsen, i uppdrag av stämman 2011, arbetat med motionerna 2 och 3. 

Motionerna handlar, i korta drag /mer finns på hemsidan, om hur vi eventuellt kan utvidga mängden garageplatser och/eller därtill alternativa lösningar samt, om det är möjligt, undersöka en lösning för en kvartersgård upprättad i egen regi. Det styrelsen har kunnat konstatera efter samtal med Kommunen är att möjligheten för att kunna bygga en egen lokal, med hänsyn till byggnadslov samt detaljplan för området, visat sig dels kostsam men även långdragen ur ett tidsperspektiv. Dock tror styrelsen på att istället omlokalisera svefabs kontor till vår befintliga kvartersgård. Detta skulle innebära en möjlighet att besöka både vår förvaltning med också även vår fritidsgård vid samma tillfälle. Vilket skulle kunna vara en önskvärd effekt för våra nuvarande men även för nyinflyttade medlemmar. Detta skulle också innebära en möjlighet att öka antalet övernattningsmöjligheter, genom en till övernattningslägenhet, alt nya näringsidkare med gynnande verksamhet för våra medlemmar i förvaltningskontorets fd lokal.

När det kommer till motionen för “Fler garageplatser” driver vi vidare denna fråga med kommunen, men vi tittar även på en så kallad carportlösning. En lösning som dels tar mindre markyta än att bygga ett garage men som erbjuder samma takskydd vilket kan vara önskvärt under vinterhalvåret. En annan fördel är också att skydd skapas för våra boendes bilar utan att försämra insynen för eventuell skadegörelse och annat ofog.

Styrelsen vill påminna våra medlemmar om att motionsstopp inför kommande årsstämma är 2013-01-31. Motioner kan lämnas antingen till förvaltningskontoret eller skickas till styrelsens e-post styrelsen@brfcity.se