Mopedförråd

16 oktober 2012 Peter Lundqvist
Byggande av mopedställ

Som många säkert uppmärksammat, så har ett mopedförråd byggts upp mellan hus 6 och 8. Detta har byggts för att erbjuda medlemmar en förvaring som är väderskyddad. Detta för att minska problemet med mopeder i cykelförråden vilket, pga brandregler, är strängt förbjudet.

Förrådet kommer att vara låsbart, belyst och rymma ca 10 mopeder. Uthyrning av mopedplats kommer att ske via Svefab och dit kan man vända sig vid intresse för att hyra en plats. Platserna hyrs årsvis till en kostnad av 100kr/månad.

Foto: Birgitta Ljungström