Miljöstationerna

7 september 2014 Styrelsen

Släng rätt!

Våra miljöstationer är till för vardagliga sopor och matavfall inte skrymmande skräp. Ni kan en gång i månaden lämna större avfall när vi har grovsophämtning, övrigt avfall ska lämnas på Hagbytippen. För att det ska vara snyggt i området får SVEFAB plocka bort avfallet och åka till Hagbytippen minst en gång i veckan, vilket belastar föreningen med en kostnad. Vi hoppas att alla hjälps åt att hålla det snyggt i området.