Midsommar!

20 juni 2013 Yvonne Westermark

Vi tillönskar alla en trevlig midsommar och en skön sommar med mycket sol och bad.

Styrelsen