Medlemsmöte 2012-11-15

8 oktober 2012 Gustav Casselbrant

I vanlig ordning kommer ett informationsmöte för föreningens medlemmar att anordnas under hösten. Mötet kommer att ske torsdagen den 15:e november kl 19:00.

Fika kommer serveras kl 18:00 med möjlighet till att ställa frågor till styrelsens medlemmar under mer in- formella former. Mer information om motets innehåll kommer senare.