Medgivande balkongerna

30 november 2014

Ett stort tack till alla medlemmar som lämnat in medgivandeblanketten i tid. Till er som inte hunnit ännu ber vi att ni gör det omgående, allt för att inte försena vårt balkongprojekt. Har ni frågor kontakta styrelsen.

Behöver ni ny blankett är det bara att maila till styrelsen@brfcity.se eller gå till förvaltningskontoret Näsbydalsvägen 21.

Styrelsen tillönskar alla en glad advent!