Matavfallshantering

19 december 2012 Gustav Casselbrant

Täby kommun har beslutat att inleda försöksverksamhet med matavfallshantering. Försöken genomförs mellan 2013-2014. Målet är att alla hushållen i kommunen ska kunna sortera matavfall 2015. Styrelsen har beslutat att föreningen ska delta i försöket. Det är dock viktigt att påtala att varje hushåll i föreningen fritt kan bestämma om de vill delta eller inte. Sorteringen kommer i Näsbydal påbörjas under mars 2013, då kommer ett av de två kärlen för hushållssopor i varje sopstation att konverteras för matavfallshantering. De hushåll som vill vara med kommer behöva anmäla sig till förvaltaren, mer information om detta kommer senare. Startpaket kommer delas ut till varje hushåll som har valt att delta någon vecka före start. Startpaketet innehåller

  1. Påshållare
  2. En årsförbrukning papperspåsar
  3. Slaskskrapa
  4. Information om hur man sorterar

Vad kommer då att hända med avfallet? Det avfall som samlas in kommer köras till Hagby för omlastning. Därefter körs matavfallet vidare till Uppsala där det rötas till biogas. Biogasen kan användas till fordons- bränsle och det näringsrika biogödslet som bildas kan användas på åkermark.