Lokaler att hyra

10 mars 2013 Sten Bengtsson

I samband med flyttningen av förvaltningskontoret och styrelsens verksamhet tillKvartersgården samt att städpersonalen kommer att erbjudas nya utrymmen kommer det bliett antal företagslokaler lediga. Lokalerna är mellan 20 och 30 m2 stora.

Det rör sig om lokaler lämpliga för handel, hantverk eller kontor och de erbjuds nu i dettaskede till de boende i Näsbydal som har en lämplig verksamhet.

Vänd dig till Marie Nicolaisen på Svefab tel.: 020-54 40 20.