Reine Jonsson

Första etappen av BRF Citys balkongprojekt har precis avslutats i och med att samtliga balkonger har inspekterats. Materialet från dessa inspektioner kommer under våren att behandlas med hjälp av konsulter. Därefter kommer en åtgärdsplan att tas fram. Åtgärder av samtliga balkonger är sannolikt att vänta men kan variera i omfattning. Styrelsen har i dagsläget ingen kännedom om hur omfattande åtgärder som kan väntas.

Ett fåtal balkonger har i samband med inspektionen behövt åtgärder omgående för att säkerställa frontens infästning.

En högst preliminär tidsuppskattning är att åtgärder kommer kunna upphandlas under hösten 2013. Tiden för utförande kan uppskattningsvis variera mellan några månader upp till ca två år beroende på vilka åtgärder som kommer krävas. Styrelsen får ibland frågor om tidplanen från boende som planerar att glasa in sina balkonger. Med anledning av ovanstående kan styrelsen i dagsläget inte ge något svar på den frågan.