Kontroll av fönsterventiler Näsbydalsvägen 10-16

19 juni 2012 Gustav Casselbrant

Det har visat sig att det finns fönsterventiler som har blivit felmonterade. Därför har styrelsen uppdragit Mistralgruppen att kontrollera och i förekommande kall korrigera monteringen av ventilerna. 

För Näsbydalsvägen 14-16 kommer arbetet att utföras måndagen 25/6 och för Näsbydalsvägen 10-12 kommer arbetet att utföras tisdagen 26/6. Har ni ej möjlighet att vara hemma under dagen får ni gärna kontakta Mistrals kontaktperson Peter på 070 999 74 07. Ni kan också lämna in väl märkta nycklar på förvaltningskontoret som är beläget på Näsbydaslvägen 2. Är kontoret inte öppet går det också bra att kasta in nycklarna i brevlådan. Nycklarna returneras i ert brevinkasst efter kontrollen.

OBS! Detta gäller ej etagelägenheterna då dessa kontrolleras i samband med att de nya räckena monteras.

Hälsningar,
Styrelsen Brf City