Sammanfattning av konstituerande möte 2014 05 08

7 augusti 2014 Yvonne Westermark

Val av ordförande, 1:e vice ordförande, studiesamordnare och sekreterare. Mikael Björn väljs till ordförande för Brf City Sten Bengtsson väljs till 1:e vice ordförande Peter Lundqvist väljs till studiesamordnare Yvonne Westermark väljs till sekreterare

Fullmakter/firmatecknare Till firmatecknare väljs de fyra kvarsittande styrelsemedlemmarna från föregående år, Sten Bengtsson, Mikael Björn, Peter Lundqvist samt Yvonne Westermark att två i förening teckna föreningens firma.

Arvodesfördelning På stämman 2014 beslutdes att styrelsens arvode blir förändrat. Två prisbasbelopp ska fördelas för deltagande på styrelsemöten och motsvarande. Styrelsen väljer att fördela arvode enligt följande: Fast belopp för ordförande 2000 SEK Fast belopp för 1:e vice ordförande 2000 SEK Fast belopp för sekreterare 2000 SEK Deltagande på styrelsemöte 800 SEK/tillfälle Deltagande på heldagskonferens 1600 SEK Resterande fördelas efter inlämnad timredovisning.