Informationsskärmar

10 april 2012 Gustaf Norström

Som säkert alla sett har det installerats digitalskärmar mellan hissarna i varje port. Information har tidigare gått ut till Brf Citys medlemmar på följande sätt, anslagstavlan, hemsidan, Citybladet, på möten innan varje styrelsemöte, medlemsmöte 2ggr/år i Grintorpskyrkan och årsstämman i maj varje år. Det kan tyckas fullt tillräckligt, men vi strävar alltid att bli bättre och därför kommer nu en ny spännande möjlighet för oss i styrelsen samt förvaltningen att delge information.

Informationen på skärmarna kommer dels att vara allmän, dvs det som berör hela bostadsrättsföreningen, dels att vara av sådan art som bara rör det specifika huset, t ex om det behövs en vattenavstängning eller om en hiss är trasig och när den väntas vara reparerad. Det blir ett sätt att kunna sprida viktig information snabbt och enkelt.

Informationen på entréskärmarna kommer också att visas på den TV-kanal som vi kallar informationskanalen och som alla kommer att ha tillgång till inom en snar framtid.