Informationsmöte maj

3 maj 2012 Gustav Casselbrant

Inför styrelsemötet den 8:e maj är medlemmarna i vanlig ordning välkomna till kvartersgården för att ställa frågor till representanter från styrelsen. Frågor som tas upp av medlemmarna kommer delges resterande styrelseledamöter under det efterföljande styrelsemötet.

Tid: 18:00-18:45 den 8/5

Plats:  Kvartersgården (Näsbydalsvägen 21)