Information till nyinflyttade

14 november 2013 Yvonne Westermark

Brf City erbjuder alla nyinflyttade att komma till ett informationsmöte där vi från styrelse och valberedning berättar om vår förening och hur vi arbetar. Datum för nästa möte är 20 nov kl 19-20,(OBS Nytt datum)  Kvartersgården Näsbydalsvägen 21. Ta chansen att lära känna oss, vi bjuder på kaffe och bulle. Hjärtligt välkommen!