Vår förvaltare SVEFAB har, som ett led i deras miljöarbete, bestämt att inte längre skicka ut pappersfakturor till de medlemmar som har autogiro. Skulle du gärna vilja ha en pappersfaktura som komplement så går det givetvis att ordna. Kontakta i så fall Marie Nicolaisen hos SVEFAB.