Påminnelse om samråd angående räcken

18 april 2012 Gustav Casselbrant

Byggruppen bjuder in etagelägenhetsägare till ett andra informations- och samrådsmöte. Under mötet kommer byggruppen att informera om läget och diskutera utformningen av de nya räckena. Det gäller två förslag där båda alternativen är korta räcken lika de gamla orginalräckena.

Tid: Torsdagen den 19e april, kl 19.00

Plats: Föreningsgården på Näsbydalsvägen 21.

Inbjudan hittar ni i original här. Enligt önskemål bifogas härmed även presentationsbilderna från föregående möte.