Husbesiktning

30 maj 2013 Sten Bengtsson
Mikael Jouper

Den årliga fastighetsbesiktningen genomfördes fredagen den 24 maj. Närvarande från styrelsen var Sten Bengtsson, Peter Lundqvist och Gary Park från husunderhållsgruppen samt Mikael Jouper och Lars Hoogeveen från Svefab. Samtliga hus besiktigades från tak, hiss- och fläktrum högst upp via våningsplanen och ned till entréplanet med tvättstugor och undercentraler. Allt befanns vara i gott skick och underhålls enligt plan.