Yvonne Westermark

Våra sopstationer är avsedda för mindre hushållsavfall om vi har större sopor får vi åka till Hagby tippen alt. kan vi en gång i månaden ta med det till Sitas bil som kommer hit. Att ställa sopor utanför en station är inte tillåtet, det kostar föreningen pengar  och det ger ett ofräscht intryck, sopbilen tar det inte med sig. Skulle det vara fullt i någon tunna så får ni gå till en av de andra stationerna.