Höstens medlemsmöte 2012

24 oktober 2012 Gustaf Norström

Välkomna till medlemsmötet i Grindtorpskyrkan den 15:e november kl 19:00 mellan 18:30 till 19.00 serveras fika.

Mötets Agenda:

  • Fönster & Fasad - Sten Bengtsson
  • Våra balkonger, vad händer! - Reine Jonsson
  • Fritidsaktiviteter & framtid - Claes Jilert
  • Matavfalshantering, sattsning från kommunen med Brf City - Sten Bengtsson
  • Svar på motionerna 1 & 3 från tidigare föreningsstämma - Gustaf Norrström
  • Sammanfattning och framtid 2012-2013 - Sten Bengtsson
  • Vår ekonomi och budget för 2012 / 2013 - Claes Jilert
  • Övriga frågor från medlemmarna
  • Avslutning