Höst i Näsbydal

16 oktober 2012 Sten Bengtsson
Höst i Näsbydal

Det har varit en intensiv sensommar för styrelsens arbete med inte bara det löpande arbetet att ta hand om. Bland annat har råttor vid två tillfällen ätit upp vår fiberkabel i en fastighet och förorsakat avbrott med internet. Nu är Anticimex specialgrupp för råttbekämpning inkopplad och kommer att ge problemet högsta prioritet samtidigt som vi beslutat att uppdatera vårt fastighetsnät till nya kablar lagda i pansarrör.

Då kommunen beslutat att förnya vattenledningarna i vårt område fick vi även ta ett snabbeslut om nya anslutningar ända in i våra hus.

Vid den påbörjade besiktningen av ventilationen i våra hus, vilken egentligen gjordes för att ställa in luftflödet i relation till våra nya fönster, påträffades delvis igensatta och smutsiga ventilationskanaler vilket lett till att vi nu tillfälligt fått avbryta detta arbete. Först skall samtliga ventilationskanaler både de horisontella och vertikala rensas varefter vi kan fortsätta processen för att kunna spara energi och ge de boende en bättre inomhusmiljö. Detta kommer tyvärr att medföra att du vid ytterligare två tillfällen måste lämna tillträde till din lägenhet.

Många kanske upplever att det nu efter fönsterbyten kommande ventilationsrensning och nu även besiktning av samtliga balkonger har blivit mycket spring i lägenheterna. Då det är styrelsens skyldighet att tillse att vi bor i säkra och sunda hus tror jag dock all alla har förståelse för detta lilla omak.

Ett glädjande besked till de många som så önskat. Flaggan på vår innegård kommer att vara i topp på alla officiella flaggdagar! Enda undantaget blir tiden då vi har vår julgran placerad där.

Jag hoppas att få träffa så många av er som möjligt på vårt informationsmöte i Grindtorpskyrkan den 15:e november! 

En trevlig höst önskar Sten Bengtsson 

Bild tagen av Dan Henriksson