Här fyller du i trädgårdsenkäten digitalt

23 december 2013 Yvonne Westermark

Vi hoppas att så många som möjligt fyller i enkäten avseende det kommande arbetet med vår trådgård/park. Tack för ditt intresse och engagemang, det hjälper oss mycket. Klicka på länken så kommer du vidare.

Här fyller du i enkäten