Fyra inkomna motioner

16 mars 2014 Yvonne Westermark
Birgitta Ljungström

Det har inkommit fyra motioner till styrelsen som ska behandlas på årsstämman. Motioner och yttrande från styrelsen finns att läsa på hemsidan, klicka här. Alla dokument som hör till årsstämman kommer att läggas upp under rubriken "Föreningen", sedan "Föreningsstämma" och längst ner på sidan finner du dokumenten.