Fritidsassistent

19 december 2012 Claes Jilert

Aktiviteten på kvartersgården har successivt minskad genom åren, idag är det inte allt för ovanligt med besökssiffror på mellan 0-3 besökare under en hel dag. Under det gångna året så har styrelsen tillsammans med Fia och NDK försökt få upp antalet besökare. Trenden har emellertid inte vänt varför styrelsen har beslutat att genomföra en del förändringar. Den vik- tigaste förändringen är att fritidsassistenten, Fia, har sagts upp på grund av arbetsbrist. Gården kommer att finnas kvar, alla aktiviteter uppmuntras att fortsätta precis som vanligt med ett fåtal undantag. Bokning av kvartersgården och gästlägenheten kommer i framtiden ske via förvaltaren (SVEFAB).

Anmälan för att delta i aktivitet sker till den som står som ansvarig för aktiviteten. Önskar någon starta en ny aktivitet eller har andra frågor om fritidsverksamheten, vänligen vänd er till NDK.