Frågestund oktober

8 oktober 2012 Gustav Casselbrant

På tisdag den 9:e okt kl 18:00 anordnas i vanlig ordning en frågestund för medlemmarna innan efterföljande styrelsemöte. Under frågestunden finns representanter från styrelsen närvarande som svarar på frågor som rör föreningen.

Tid: Tisdag 9/10 kl 18:00
Plats: Kvartersgården Näsbydalsvägen 21