Frågestund för medlemmar den 11:e september

7 september 2012 Gustav Casselbrant

Vi från styrelsen vill påminna om frågestunden för medlemmar den 11:e september kl 18:00-18:45 på Kvartersgården (Näsbydalsvägen 21).

Frågestunden anordnas i vanlig ordning inför styrelsemötet som börjar direkt efter. Under frågestunden ges närvarande medlemmar från Brf City möjlighet att ställa frågor direkt till representanter från föreningens styrelse.