Frågestund för medlemmar

11 juni 2012 Gustav Casselbrant

Inför styrelsemötet den 12:e juni anordnas i vanlig ordning en frågestund för medlemmarna i Brf City tillsammans med representanter från styrelsen. Alla medlemmar är välkomna att ställa frågor som rör föreningen. De frågor som tas upp under frågestunden tas sedan också upp under det efterföljande styrelsemötet.

Tid: 18:00 den 18/6

Plats: Föreningsgården Näsbydalsv. 21