Formell kallelse till föreningsstämma 2012

24 april 2012 Gustav Casselbrant

Från styrelsens sida vill vi passa på att återigen påminna om HSB brf Citys årsstämma 2012.

Tid: Tisdagen den 15 maj kl.19.00. Fika serveras från kl 18:30.

Plats: Grindtorpskyrkan. 

Den formella kallelsen anslås på anslagstavlorna och går att ladda ner här.

Alla medlemmar är välkomna.Tänk på att om två eller flera äger bostadsrätt gemensamt och bara en av ägarna kan delta på stämman måste den medlemmen ha fullmakt från övriga delägare för att få röstkort. Fullmakt kommer att bifogas stämmohandlingarna som delas ut i brevlådorna.

Det kommer också finnas tillfälle att ställa frågor till Ownit, Veckholms Plåt och Mistral efter årsmötet.