Fel datum för motionsstopp i Citybladet

19 december 2012 Gustav Casselbrant

Det har tyvärr blivit fel datum för motionsstopp i Citybladet. Korrekt datum är 2013-01-31. Motioner kan lämnas antingen till förvaltningskontoret eller skickas till styrelsens e-post: