Under vecka 37 påbörjar Veckholms Plåt och Entreprenad AB renoveringen av fasaden på Näsbydalsvägen 6. Arbetet på fasaden kräver hängställningar, vilket gör att det kommer att vistas montörer utanför era fönster under renoveringen. Det kommer utföras en del bullrande arbeten. Det kommer även att finnas viss vibration på ytterväggar under arbetets gång. Risk föreligger för fallande tavlor och dylikt därför ber vi er att ta ner lösa föremål som sitter på ytterväggar och fönster (tavlor, blommor, lösa saker på hyllor osv.).

Kontaktperson på Veckholms Plåt och Entreprenad AB är Jim Åderman som. Om ni har frågor får ni gärna kontakta honom. 

Tel: 08-600 09 96 
Mob: 070-710 40 66