Förmöte för medlemmar

22 september 2013 Yvonne Westermark
Sophia Friberg

Innan varje styrelsemöte är  våra medlemmar välkomna kl 18.00 -19.00 för att ta upp frågor eller ha synpunkter till styrelsen. Följande datum är planerade för hösten, 15/10, 12/11 och 10/12. Platsen är Näsbydalsvägen 21.