Föreningsstämma 2012

16 april 2012 Ylva Forslund

HSBs brf Citys årsstämma äger rum tisdagen den 15 maj kl.19.00 i Grindtorpskyrkan. Kaffe serveras från kl 18:30.

Kom och informera dig om brf Citys ekonomi, rösta på motioner, välj nya styrelseledamöter och valberedning. Det är viktigt att vi har aktiva och engagerade medlemmar, vi äger fastigheterna gemensamt och vi har alla ett ansvar för trivseln i föreningen och att fastigheterna vårdas och bibehåller sitt värde. Alla medlemmar är välkomna.

Tänk på att om två eller flera äger bostadsrätt gemensamt och bara en av ägarna kan delta på stämman måste den medlemmen ha fullmakt från övriga delägare för att få röstkort. Fullmakt kommer att bifogas stämmohandlingarna.

Det kommer också finnas tillfälle att ställa frågor till Ownit, Veckholms Plåt och Mistral efter årsmötet.