Förbjudet att ställa sopor utanför behållarna

23 juli 2013 Yvonne Westermark
Yvonne Westermark

På förekommen anledning vill vi informera alla medlemmar om att det är förbjudet att ställa sopor utanför våra behållare. Det avfall som inte kan slängas där får man själv ta hand om, tex åka till Hagby tippen. Vidare vill vi informera om att det inte heller är tillåtet att lägga böcker och andra saker i entrén, det handlar om brandsäkerhet. Varje gång någon har ställt sopor utanför behållarna och/eller lagt något i entrén måste Svefab köra detta till sopen och det i sin tur leder att det blir en kostnad för oss i föreningen.

Vi vädjar till alla att respektera detta, vi vill ju att området ska vara rent och snyggt!