Det är inte tillåtet att ställa något i trapphusen av brandsäkerhetsskäl. För er som ställt cyklar 
där vill vi informera att de kommer ställas ut i cykelställen utanför husen, för er som har barnvagnar kommer de att ställas i cykelrummen. Lådor, mattor, soppåsar mm ber vi omgående ta bort.