Byte av larmcentraler

13 september 2012 Gustav Casselbrant

De befintliga larmcentralerna i respektive hus är idag gamla och det är därmed är svårt att hitta reservdelar. Därför har styrelsen upphandlat ett byte till nya larmcentraler. Upphandlingen har vunnits av Siemens, vilka även stod som leverantör av det tidigare systemet. Utbytet till nya, modernare, anläggningar kommer att påbörjas V38. I och med bytet kommer Siemens också behöva komma in och byta delar i några av lägenheterna, de berörda bostadsrättsinnehavarna kommer få separata aviseringar om detta.