Byte av isolerglas

6 juli 2012 Gustav Casselbrant

En leverans av nya rutor har visat sig innehålla s.k. mikrosprickor. När dessa har utsatts for temperaturväxlingar har rutorna spruckit. Hitintills har endast den mittersta av de tre rutorna drabbats. Har du råkat ut för problemet är du välkommen att höra av dig antingen till Svefab eller Mistral. I nuläget har ett trettiotal spruckna rutor påträffats och dessa kommer åtgärdas efter sommaruppehållet.