Budget 2013 - avgiftshöjning 5%

19 december 2012 Claes Jilert

Inför år 2013 har styrelsen beslutat om en avgiftshöjning med 5 % gällande från den 1:a januari. Detta innebär ett kapitaltillskott på 1 711 tkr och att det budgeterade resultatet för Brf City landar på 180 tkr. Innan avgiftshöjningen låg det budgeterade resultatet på 1 531 tkr.

I budgetsammanfattningen för 2013 ser vi att det är två kostnadsposter som minskar, tre kostnadsposter som ökar, samt att resten är i stort sett oförändrade. De poster som minskar är värmekostnaden som ser ut att minska med ca 1 600 tkr tack vare våra nya bättre isolerande fönster, och personalkostnader som minskar med ca 300 tkr. De poster som ökar är avskrivningar med ca 1 500 tkr, till följd av att fönster o fasadprojektet nu rör sig mot sitt slut. Underhåll och reparation ökar med ca 750 tkr, för inplanerad ventilationskanalrensning samt renovering för styrsystemen till hissarna, samt räntekostnader ökar med ca 600 tkr.