Brusten vattenledning

2 maj 2012 Gustav Casselbrant

Under kvällen (2/5) har inkommande kallvattenrör till föreningen sprungit läck. Kommunens vattenjour är underrättad och åtgärd är på gång. I skrivandets stund är den exakta omfattningen och tid för när felet kan vara åtgärdat okända.