Boendestatistik 2012

19 december 2012 Björn Eklöf & Claes Jilert

Årets boendestatistik visar att vi i oktober i år hade 1317 boende i Näsbydal. Det är 28 st färre än motsvarande tid 2011. I varje hus bor det omkring 160 personer. Flest boende är det liksom tidigare år i hus nr 14 som har 182 invånare.

Liksom tidigare är andelen pensionärer hög. 442 st eller 33,6 % är 65 år eller däröver. Av dessa är 116 st över 80 år. Antal barn är färre, 72 st eller 5,5% är 12 år eller yngre.

Så här kan vi kortfattat publicera 2012 års statistik:

 

Åldersgrupp Antal boende % av totalt
0-12 72 5,5
13-17 31 2,4
18-25 161 12,2
26-35 245 18,6
36-50 185 14,0
51-64 181 13,7
65-79 326 24,8
80- 116 8,8
Totalt 1317 100,0